Deurle en Latem zingen

Een organisatie van de Cultuurraad en het Gemeentebestuur i.s.m. Allez Chantez!

Latemzingt!¡Deurlezingt 2018

Latem zingt - Deurle zingt

Omdat samen zingen fijn is,
omdat duurzaamheid, milieu en klimaat ertoe doen

Latem en Deurle zingen

Latem/Deurle zingt...
en jij zingt mee, toch?

Op zondag 26 augustus 2018 zingen we opnieuw samen, jong en oud, Deurle en Latem, vrienden en sympathisanten, voor het plezier én omdat we ons inzetten voor een duurzame, warme en klimaatbewuste maatschappij.

Dit jaar wordt de samenzang gecoacht door Allez Chantez!.

De verbindende magie van samen zingen was de inspiratie voor Annelore Camps en Laila De Bruyne om maandelijks gratis zangsessies in de Gentse Parnassuskerk te organiseren. Sinds februari 2015 groeide het laagdrempelige zangconcept Allez Chantez! uit tot een rendabele onderneming die haar missie nooit uit het oog verliest: mensen verbinden met elkaar in een open samenleving.

Editie 2014

Praktisch

Zondag 28 augustus vanaf 12.00 uur in en rond de tent achter het gemeentehuis van Latem (Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem). Latemzingt!¡Deurlezingt is een activiteit van Latem-kermis. Kom te voet of met de fiets.

Latemzingt!¡Deurlezingt is helemaal gratis (ook het aperitief achteraf) en inschrijven hoeft niet.

Fotoreeks hapjesbuffet 2015

Aperitief

Na het zingen, biedt het gemeentebestuur het aperitief aan.

De foto's zijn van vorige jaren. (Klik hier of op de foto om de andere te zien).

Wie vaker vegetarisch eet, beperkt zijn/haar bijdrage tot de opwarming van de aarde aanzienlijk en het is gezond en lekker. Een vegetarisch gezin van vier spaart twee keer de broeikasgasuitstoot uit van een wagen. Dat loont al de moeite.

Vegetarische buffet van 2015 en 2016

Sing for the Climate

Latemzingt!¡Deurlezingt is een traditie die begon met Sing for the Climate.

In september 2012 zongen we Do It Now! voor het klimaat. Ons clipje werd verwerkt in het Sing-for-the-Climate-filmpje waarmee Nic Balthazar de internationale klimaatconferenties onder druk heeft gezet om werk te maken van een wereldwijd klimaatbeleid.

kinder(hand)tekeningen Latemzingt!¡Deurlezingt

Zingen ?

Zingen kan iedereen. Zingen maakt blij, dat staat wetenschappelijk vast. Daarom is iedere Latemnaar, elke Deurlenaar welkom, ook wie geen geschoolde stem heeft, wie geen noten kan lezen of geen toon kan houden. We zingen omdat het deugd doet, we zingen voor een schone, duurzame en alerte wereld voor onszelf en voor de anderen, voor onze en hun kinderen en klein­kinderen.

Deelnemen is gratis, natuurlijk.

 

 

voor een schone wereld

Organisatie

Dit is een initiatief van de gemeentelijke Cultuurraad en het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem.

Je kunt de organisatoren bereiken via:

Heb je ideeën voor de volgende editie? Laat ze ons weten!

© 2018 rechten voorbehouden

21 augustus 2018
[tlz0/vlz7] [21 aug 2018]


Disclaimer: Deze website is uitsluitend bedoeld als toelichting bij een concreet evenement. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.