Deurle en Latem zingen

De liedjes van 2017

Omdat samen zingen fijn is en omdat milieu en klimaat ertoe doen.

Op deze pagina vind je de liedjes die in 2017 op het programma stonden, in de juiste volgorde.

Do it Now!
Do it Now! : de finale clip. Je vindt op de site van Sing for the Climate talloze andere versies.

Do it Now!

In september 2012 zong heel het land Do It Now! voor het klimaat. Ook Sint-Martens-Latem zong enthousiast mee. Het is een aanstekelijk lied met een boodschap: doe alsjeblief iets aan de klimaatverstoring.

Eind 2015 was de wereldpolitiek het erover eens: we moeten meteen maatregelen nemen. Zeker de rijke landen moeten hun beslag op de wereld (onze ecologische voetafdruk) dingend naar beneden halen, willen we ook maar een schijn van kans halen om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden. Dat is geen veilige grens: 1,5°C is al riskant, ook daarover was de klimaatconferentie van Parijs het eens.

En zelfs dat éne akkoord wordt vandaag betwijfeld. Do it now!

What a wonderful world
What a wonderful world, tijdloos gezongen door Louis Armstrong.

What a wonderful world

Dit bekende liedje van Louis Armstrong uit 1968 werd door Bob Thiele & Douglas David Weiss geschreven tijdens een raciaal en politiek geladen periode in de VS. Het spreekt aan door zijn positieve, blije blik op de toekomst en zijn almaar relevanter wordende naïviteit. Louis Armstrong zei er zelf dit over (hij noemde zichzelf vaak Pops, en "a gasser" betekent zoiets als "megacool"):

"Some of you young folks been saying to me, Hey Pops, what you mean 'What a wonderful world'? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? That ain't so wonderful either.

Well how about listening to old Pops for a minute. Seems to me, it ain't the world that's so bad but what we're doing to it. And all I'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love baby, love, that's the secret, yeah. If lots more of us loved each other we'd solve lots more problems. And then this world would be a gasser. That's what old Pops keeps saying."

Imagine
Imagine, misschien de bekendste song van John Lennon.

Imagine (John Lennon)

Stel je voor…

Kunnen we ons een wereld voorstellen zonder bezit, hebzucht of honger? Kunnen we in een maatschappij leven zonder staatsapparaat, zonder religie? Zou dat kunnen?

Natuurlijk is Lennon een onrealistische dromer, maar natuurlijk is hij de enige niet.

Vlaanderen boven
Vlaanderen boven

Vlaanderen boven

Een meezinger van Raymond heeft altijd iets meer.

Ik hou van u
En de meezinger van Stijn Meuris.

Ik hou van u (Noordkaap)

Wij ook.

Laat ons een bloem
Laat ons een bloem (zoals Yevgueni het zong in 2006, en er "Zo is er maar één" mee won)

Laat ons een bloem (Louis Neefs)

Al in 1970 zong Louis Neefs dit nummer. Het is nog altijd populair en heeft ook niet aan relevantie ingeboet: bijna vijftig jaar later moet de wereld nog altijd een eeuwigheid mee. De wereld zal dat wel fiksen, maar de kans wordt snel klein dat dat in omstandigheden zal gebeuren die voor de mens comfortabel zijn.

Rien de rien

Rien de rien

De tekst van dit lied dat Edith Piaf wereldberoemd maakte (en andersom), kan meer betekenissen krijgen.

Let it be
(Beatles-nummers kunnen we niet laten horen.)

Let it be (The Beatles)

Moeder Marie geeft raad aan de wereldbestormers die The Beatles waren, en zij aan ons. Een Beatlessong met een eenvoudige structuur.

Smile
Nat King Cole zong de bekendste versie van het lied.

Smile (Charlie Chaplin)

Glimlach - de wereld wordt weer mooi. Dat we daar niet vroeger op gekomen zijn. Maar ook: zonder die glimlach redden we het niet.


Afspraak

Die liedjes zongen we op zondag 27 augustus 2017, op het grasveld en in de tent achter het gemeentehuis, Dorp, Latem. Daarna was er nog het aperitief waar de gemeente trakteerde met vegetarische hapjes. Lekker, duurzaam.

Ook in 2018 is er een editie (op zondag 26 augustus om 12 uur): het programma daarvan krijg je ter plaatse.

Tot dan?

Ondertussen kun je ons bereiken via:

Bedankt voor je medewerking!

niet blaffen maar zingen

© 2018 rechten voorbehouden

19 augustus 2017
[tlz0/vlz1] [21 aug 2018]


Disclaimer: Deze website is uitsluitend bedoeld als toelichting bij een concreet evenement. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.